BEDEN DİLİNİN GÜCÜ
  • İletişimin 3 Boyutu
  • Ellerin, Bacakların, Gözlerin Dili
  • Sözsüz iletişim Çeşitleri
  • Yalan
  • Bedenin Bir Bütün Olarak Kullanılması
  • Aynalama
  • Beden Dilinin Öğeleri
  • Bağlam ve Ortam
  • Proksemik
  • İş Dünyasında Beden Dili Tüyoları

KAZANIMLAR
Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız.

Beden dilini öğrendiğimizde, gerek kendi beden dilinizi daha rahat ve etkili kullanarak gerekse insanların davranışlarını "Hey, sanki zihnimi okuyor gibisin!" tepkisini vermelerini sağlayacak kadar kolay yorumlayarak daha kolay ve etkili iletişim kuracaksınız.

Beden dili eğitiminin amacı, sözel olmayan işaret ve hareketlerin bilincine varılmasını sağlamak ve insanların bu ortamı kullanarak nasıl iletişim kurduklarını göstermektir.

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN
Tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir. Bu eğitim konusu, diğer tüm eğitimlere ilaveten alınması gereken bir eğitim niteliğindedir.

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Kurumsal Eğitimler