Meleklerin ışığıyla yapılan bu terapi güçlü bir metotla Geçmiş Yaşamlara dönülerek gerçekleştirilir..Çalışma sırasında Karmalar?üzerinde çalışılır ve arınma sağlanır...Elde edilen Şifa, derinliğinden ötürü kalıcıdır…

Hayatımızda bazen defalarca aynı şeyi yaşarız…Farklı kişilerle, farklı zamanlarda, farklı yerlerde olsa da tıpatıp aynı durumu, aynı olayı, aynı sıkıntıyı…Yaşam içinde karşılaştığımız her olay, her koşul karmik bir sebebe dayanır!İlişkiler, kariyer, başarı seviyesi, aşk, iş, her şey karma ile bağlantılıdır.?
Geçmiş yaşamlarımızdan getirdiğimiz olumsuzluklar, acılar, yaralar; yüzleşilmediği ve iyileştirilmedikleri sürece enerji sistemimizde kalmaya devam ederler ve kendilerini; bozulan, yürümeyen ilişkiler, iş yaşamı, hayat tarzı ya da davranışlar olarak gösterirler. Bu durum şifa gerçekleşene kadar sürer ve kişi aynı şeyleri tekrar tekrar yaşar.

Geçmiş Yaşam Terapisi şimdiki hayatınızı etkileyen derinlerde saklı kalmış, geçmişten getirip daha tamamlayamadığınız şeyleri şifaya kavuşturarak karma temizliğini gerçekleştirir. Sizi huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamaktan alıkoyan depresyonlar, travmalar, tekrarlayan ilişki problemleri, fobiler, kaygı ve endişeler, sebebini açıklayamadığınız ağrılar, panik ataklar, gibi problemlerde çok etkili bir çalışmadır. Geçmiş Yaşam Terapisi beraberinizde bu yaşamınıza taşıdığınız geçmiş hayatların travmatik izlerini ve blokajlarını çözerek yaşamımıza şifa getirebilen çok etkili bir çalışmadır. Bu terapi problemin kökeni üzerinde çalışır ve güvenli bir şekilde onu dönüştürerek şifalandırır. Sizde iz bırakmış olan birçok negatif deneyimleri çözümleyerek ve onların olumsuz izlerini dönüştürüp derin bir ruhsal dönüşümü gerçekleştirir. Geçmiş Yaşam Terapisi vasıtasıyla derin seviyede fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal şifaya kavuşabilirsiniz.

2 saat süren bu terapi seansında, önce karşılıklı konuşarak çalışma için çözümü hedeflenen problem tespit edilir. Bu aşamada kişi, kendini ve hayatında yolunda gitmeyen konuları, çocukluğuna kadar inerek anlatır. Seansa katılan kişinin üzerinde çalışmak istediği, kendisini rahatsız eden birden fazla konusu olması durumunda, bu konular gözden geçirilerek kişi için en öncelikli olan konu belirlenir. Ardından tüm bedeni ve zihni rahatlatarak bir sonraki etaba hazırlamak için kısa fakat yoğun bir enerji uygulaması yapılır. Son aşamada da derin bir gevşemenin ardından zihnin çok derinlerine inilerek bu yaşamında onu etkileyen bir zorluk veya problemle bağlantılı, geçmiş yaşamlarından herhangi birindeki bir zamana ve yere geriye bir yolculuk yapılarak, geçmiş yaşamların kayıtlarına ulaşılır. Bu aşamada kişi hafif bir transa geçmekle beraber, bir başka zaman ve mekândaki deneyimini de aktarırken aynı zamanda her şeyin farkındadır ve seans bitiminde de her şeyi hatırlar.  

Seansın son bölümünde de kişinin yaşadığı deneyim beraberce değerlendirilerek bir farkındalık oluşması sağlanır. Seansın en sonunda da bundan sonra kaç kez bu seansların tekrarlanması gerektiği belirlenir. Geçmiş Yaşam çalışmasına tekrar katılmak tamamen kişinin kendisine ve çözümlemek istediği problemlerine bağlıdır. Daha büyük problemler ve durumları çözmek için birden fazla seans gerekebilir. Seansa katılan kişinin terapiye vereceği yanıt, kendine ve sorunlarına nasıl bir yaklaşım içinde olduğu, şifaya ulaşma hız ve süresini belirlemektedir.

Bu terapi seansında gizlilik en önemli esaslardan biridir. Seans esnasında yaşananlar tamamen gizlilik içinde korunur.

Geçmiş yaşama inanmayan, varlığını kabul etmekte zorlanan bir çok kişi de, bu terapi sonrasında sorunlarını çözebilirler. Hiçbir spiritüel çalışmaya katılmamış kişilerin de çok kolaylıkla geçmiş yaşamlarını algılamaları mümkündür. Bunun için tek gereklilik kişinin, samimiyetle sorunlarını çözmeye istekli ve buna hazır olmasıdır.

Bu terapiden elde edilecek şifa çok derindir. Tam anlamıyla bir arınma işlemidir ve insanın ruh yapısı ve hayatında büyük değişimlere neden olur. Bu seanslarda ulaşacak şifa, kişinin yaşamına rahat ve kolayca entegre edebileceği olumlu ve kalıcı değişimler meydana getirir 

SEVGİ VE IŞIKLA
SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇU
GEÇMİŞ YAŞAM TERAPİS REGRESYON
LEMAN ŞİMEN BALSES

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Bireysel Geçmiş Yaşam Terapisi