ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ - 1
 • İletişim Nedir?
 • İletişim Süreci ve Öğeleri
 • İletişim Türleri
 • Sözlü İletişim
 • Sözsüz İletişim
 • Etkin Dinleme
 • Beden Dili
 • Empatik İletişim
 • İletişim Çatışmaları
 • GRAF Analizi
 • Johnson and Johnson Çatışma ve Sorun Çözme Metodları
 • İletişim Becerileri Geliştirmek
 • İletişim Engelleri ve Aşma yolları
 • İletişimde Uyum ve Ahenk

KAZANIMLAR
İletişim; insan hayatının her alanında çok farklı şekilde kullanılan en temel araçtır. Bu aracı etkili kılmak ve etkinliğini arttırmak ancak belli bir takım tekniklerin bilinmesi ve kullanılmasıyla mümkün olabilir. Konuşma, dinleme, sözsüz iletişim, etkileme ve ikna edici konuşma tarzının benimsenmesi, kullanılması, iletişimi etkili kılma tekniklerinin temellerini oluşturur. Böylece iletişim kazaları engellenebilir. Etkili iletişim kurmak, sağlıklı, başarılı, mutluluk dolu bir hayat yaşamanın temel gerçeğini oluşturur.

Yenilenen, değişimi ve dönüşümü benimsemiş, kurumsallaşma yolunda ilerleyen her organizasyonda, tüm çalışan ve yöneticilerin etkili iletişime hakim olması gerekmektedir. Arzu edildiği takdirde daha üst seviyede iletişim eğitimi programları ile de çalışanların gelişimine destek verilmeye devam edilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ : 1 GÜN
Tüm katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir.
Bu eğitimi alanların Etkili İletişim Eğitimi-2, Etkili iletişim Eğitimi-3 ve Beden Dilini Etkin Kullanma eğitimlerini de almaları önerilmektedir.

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Kurumsal Eğitimler