ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ

 • Zamanın Önemi
 • Zamanın Etkin Kullanımını Etkileyen Faktörler
 • Zamanı Etkin Kullanamama Sebepleri
 • Zaman Tuzakları, Zamanı Çalan Hırsızlar
 • Önceliklerin Belirlenebilmesi
 • Zamanı Etkin Kullanmayı Engelleyen Alışkanlıklarımız
 • Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
 • Zamanı Etkin Kullanmak İçin Teknikler
 • Zaman Yönetiminde Akış
 • Nasıl Daha Üretken Olunur
 • Zamanı Verimli Kullanmanın Kazanımları
 • Aciliyet Tablosu
 • Toplantılarda Zaman Yönetimi
 • Aktivite Mekanizmasının Analiz Yöntemi

KAZANIMLAR
Bu eğitimde katılımcılar; zamana ve hayata yeni bir bakış açısı sağlayabilecekler, Zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemini anlayabilecekler, Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını öğrenebilecekler. Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gereğini daha iyi kavrayabilecekler. Etkin zaman yönetimi tekniklerini kullanmasını görebilecekler. Zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğrenebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN
Tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir. Bu eğitim konusu, diğer tüm eğitimlere ilaveten alınması gereken bir eğitim niteliğindedir.

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Kurumsal Eğitimler