KOÇ YÖNETİCİ EĞİTİMİ
 • Yönetici Kimdir /  Lider Kimdir?
 • Lider-Yönetici Farkları
 • Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Liderlik Stili ve Türleri
 • Kişilik Türlerine Göre Liderlik
 • Bir Lider Neler Yapabilir?
 • Başarı Stratejileri
 • Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
 • Özgün Liderlik Tanımı
 • Koçluk Becerileri
 • Değişim Liderliği
 • Vizyoner Liderlik

KAZANIMLAR
Kendinize özgü liderlik tarzınızı oluşturmanızda ve etkin kullanmanızda yardımcı olacak yöneticilik yetkinliklerin kazandırılmasıdır. İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu eğitimin amacı; kurum yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup kurum verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

Koçluk metodolojisiyle bütünleşen Koç Yönetici kavramı artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde çalışanlardan talep edilmekte ve Koç Yöneticiler kurumların devamlılığına, verimliliğine, karlılığına katkıda bulunmaktadırlar. Yönetici Koçluğu Eğitimi; yöneticilerin daha etkin liderlik ve yöneticilik yapabilmeleri, ekipleriyle birlikte daha verimli sonuçlar elde edebilmeleri için koçluk becerilerini bir araç olarak kullanarak modern yönetim sistemini benimsemelerini amaçlar.

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN
Tüm katılımcılara Katılım Belgesi  verilecektir. Bu eğitimi alanların Etkili Liderlik, Zaman Yönetimi, Performans Artışına Yönelik Nefes Eğitim, Etkili İletişim-1/2/3, Beden Dilini Etkin Kullanma eğitimlerini de almaları önerilmektedir.

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Kurumsal Eğitimler