Koçluğun Yatırım Geri Dönüşü  (ROI Yatırım Üzerinden Getirisi)
Fortune 100 şirketlerine yönelik yapılan Manchester Consulting Group çalışmaları göstermiştir ki; Koçluk çalışması yapılan kurumların bu çalışmaya yaptıkları yatırımın yaklaşık 6 katı ROI sağlanmıştır.

Yine aynı şirketler arasında olan bir telekomünikasyon şirketindeki istatistiklere göre ise koçluğun ROI'si  % 529 olarak saptanmıştır.

Yalnızca eğitim verilerek üretkenlik %22 artış gösterirken, koçluğun eğitimle birleştirilmesi sonucu personel verimliliği  %88 artış göstermiştir.

Yukarıda bahsedilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, kurumsal koçluk hizmeti kurum ve şirketlere çok ciddi kar artışı ve verimlilik sağlamaktadır.

Bu yüzdendir ki son yıllarda, gelişmekte olan birçok firma, koçluk hizmetini vazgeçilmez bir ilerleme kaynağı olarak görmekte, koçluğa yaptıkları yatırımların kat kat üzerinde kar sağlamaktadırlar.

Yönetici koçluğu hizmeti alan şirket yöneticilerinin %75'inde hiyerarşik ilişkilerde iyileşme, %60'ında takım çalışmasında ilerleme sağlanmıştır.

Şirket geneli baz alınarak verilen koçluk hizmetlerinde ise şirketteki gelişmeler şöyledir;
Verimlilik artışı %53
Hizmet kalitesi artışı %40
Müşteri memnuniyeti artışı %34
Kar artışı %25
Maliyet tasarrufu %25

Kurumsal koçluğun ana prensibi, kurum ve çalışanların verimliliğini arttırmak için değişim ve gelişim gerçekleştirmektir. Bunun yanı sıra; Kurumdaki çalışanlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine, empatinin artmasına, takım çalışması becerilerinin geliştirilmesine, çalışan ve kurum vizyonlarının bütünleştirilmesine ve dolayısıyla çalışanın şirket hedefini içselleştirmesine olanak sağlamaktır.

Şirket ve çalışanlarının ortak değerler saptaması ve vizyonlarını bu yönde bütünleştirmesi, çalışan motivasyonunu maksimum seviyeye çıkarmakta, daha özgüvenli, kuruma daha bağlı ve daha verimli çalışan profili oluşturmaktadır.

Dünya devlerinin vazgeçilmezi olan kurumsal koçluk ile kurum ve şirketler yepyeni  bir kimlik ve imaj oluşturmaktadır. Dolayısıyla da kurum, zamanın gerisinde değil, ileriye açılım yapan, vizyonel, gelişen ve geliştiren bir kompleks haline gelmektedir. Hem kurumun hem de çalışanın gelişimine yatırım yapan organizasyonun sağlayacağı kar artışı hiç de şaşırtıcı olmamalıdır.

Çünkü araştırmalar da göstermiştir ki; Dünya devi şirketler gelişimlerini, insana yatırım yapmalarına borçludur.

Ayşe D. ULUDAĞ
Yaşam & Nefes Koçu ve NLP Uzmanı


Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Koçluğun Yatırım Geri Dön.