KURUMLARDA MOTİVASYON EĞİTİMİ
 • Motivasyonun Tanımı ve Önemi
 • Güdüler ve ihtiyaçlar
 • Motivasyon Süreci
 • Motivasyon Teorileri
 • Maslow Teoremi
 • Çift Faktör Teoremi
 • ERG Teorisi
 • İşletmelerde Motivasyon Uygulamalarının Amaçları
 • İşletmelerde Motivasyon Sistemi Araçları ve Yardımcı Motivasyon Stratejileri
 • Örgütsel ve Yönetsel Motive Ediciler
 • Psikososyal Motive Ediciler

KAZANIMLAR
Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerine ulaşabilmek için, motivasyonu yüksek çalışan ve yönetici davranışları geliştirmeleri gerekmektedir. Bu eğitim ile katılımcılar motivasyonu arttırıcı teknikleri hayatlarında rahatça uygulayabileceklerdir.

İş doyumu, iş verimi, üstün hizmet sağlamak yönünde önemli adımlar atmak ve stratejilerin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olan Kurumlarda Motivasyon Eğitimi, tüm çalışan ve yönetici kadrosunun alması gereken, organizasyon için kritik öneme sahip bir eğitim konusudur.

Tüm katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir.

Bu eğitim konusu, diğer tüm eğitimlere ilaveten alınması gereken bir eğitim niteliğindedir.

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Kurumsal Eğitimler