Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür.

Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır.

Kurumsal gelişime yön vererek kurumları güçlendirmek ve böylelikle özellikle kriz dönemlerindeki hassas yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla üniversiteler ve kurumlar sık sık bir araya gelmektedir.

  • İş stresi ve zaman yönetimi,
  • Nlp ve nefes destekli satış yönetimi,
  • Satışta iletişimin gücü,
  • Kurumsal motivasyon,
  • Yönetici koçluğu,
  • Kurumda takım ruhu yaratma,
  • Kurumsal mutluluk,
  • Nefes teknikleri ile yaratıcılığı arttırma,
  • Ortak vizyon oluşturarak performans artışı.


KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA DANIŞMANLIĞI
Ortak Kurum Kültürü Oluşturma programları bir kurumun tüm çalışanlarına en temel yetkinlikleri kazandırarak ortak bir çalışma iklimi yaratmayı amaçlar. Çalışanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştırır, kuruma bütünlük kazandırır, etkinliği ve verimliliği sağlayan harcı oluşturur. Kurumun dış dünyayla ilişkilerinde tutarlılık, açıklık ve güven sağlar. Kurum stratejilerinin ve projelerin başarısı olumlu kurum kültürüne bağlıdır.

Güçlü bir kurum kültürüne sahip organizasyonlarda çalışanlar "iş yapmaktan" aynı şeyi anlar, enerjilerini kişilere değil işlere odaklar, sözlü ve sözsüz davranışlara benzer anlamları yükler, kurum hedeflerini ortak amaç bilir, neyi nasıl yapacakları konusunda ortak bir hareket tarzı benimser.

Verimliliği artırmak isteyen kurumlar için çalışanların kişisel gelişimine yatırım yapmak büyük önem taşır. Olumlu ve sorun çözmeye yönelik profesyonelce tutum kazanan kişiler, amaca yönelik yapıcı ilişkiler kurar, seçilmiş davranışlarla gerek özel, gerek iş hayatlarında etkin sonuçlara ulaşırlar. Kişinin kendisi ve çevresiyle uyumlu bir bütün oluşturması, kendisinin ve başkalarının duygularını tanıması ve yönlendirmesi, güven duygusunu geliştirmesi, olumlu düşünerek yapıcı ve verimli olmaya yönelmesiyle gerçekleşir. Bu özelliklere sahip insanlar sorunların çözümünü başkalarından beklemezler ve sorumluluk üstlenirler.

Kurumunuz tepe yönetim ve çalışanları ile birlikte ortak kurumsal değerleri belirliyor ve kurum geleceğinde algılanması istenen kurum kültürünü biçimlendirmeye yön verecek verileri ve önerileri sağlıyoruz.

Kurum Kültürü danışmanlığında ortak kurum, ortak vizyon ve misyon çalışmaları yapılmaktadır. Kurum yönetici ve çalışanlarının kurumsal yapıya ilişkin algılamaları belirlenmektedir. İş tatmininin artması ve etkin çalışma için gerekli prensipleri sağlayacak envanterler kullanılmaktadır. Biçimlendirilen kurum kültürünün şirket içinde sahiplenilmesi ve iletişim sürecinin yapılandırılması sağlanmaktadır. Kurum kültürünün benimsenmesine yönelik çalışan ve yöneticilere proje üretmeleri konusunda destek verilmekte ve projelerin takibi yapılmaktadır.

Kurum içi tüm yönetici ve çalışanlara Koçluk hizmeti de programa dahildir. Danışmanlık süreci ve ücretlendirme kurumun büyüklüğüne, çalışan profiline göre değişkenlik göstermektedir ve bu süreç kurum ile birlikte belirlenir. Danışmanlık hizmeti alımı sözleşmesi yapıldığı taktirde tüm eğitimler %20 indirimli olarak tarafınıza sunulacaktır.

Açıklamalar: Koçluk danışanların kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır. Performans, potansiyelden parazitlerin çıkarılmasıyla artar. Süreçte, danışanlar performanslarını  kısıtlayan zihniyetlerini  değiştirerek iş ve özel yaşamlarında daha yaratıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimserler.
                                                                                          
Eğitim Etkinlik Ölçüm Kriteri: ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından belirlenmiş aşağıdaki kilit becerinin öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi.
  
    I.Profesyonellik
        1.Koçluk etik kurallarına ve mesleki standartlara uygun davranmak
        2.Koçluk çerçevesini oluşturmak ve koçluk anlaşması yapmak

    II. Sinerjik bir ilişki oluşturmak
        1.Uyum ve güven oluşturmak,
        2.Meraklı olmak
        3.Bağlantıya geçmek
        4.Empati kurmak
        5.Esnek olmak
        6.Güvenmek
        7.Takdir etmek
        8.Cesaretlendirmek
        9.Mizahtan yararlanmak
        10.Motivasyonu artırmak
        11.Farklı bakış açıları geliştirmek

    III. Bütünsel İletişim
        1.Zihni susturmak
        2. Bütünsel dinlemek
        3. Yansıtmak
        4.Güçlü sorular sormak
        5. Güçlü gözlemler yapmak
        6. Geribildirim vermek
        7.Farklı lensler kullanmak
        8. Mesajları doğru ve etkili yapılandırmak
        9. Metaforlardan yararlanmak
        10. Çerçeveleri değiştirmek
        11. Oyundan yararlanmak

    IV. Bütünsel Öğrenme ve Liderlik
        1.Farkındalık yaratmak
        2.Geleceği tasarlamak
        3.Hedef oluşturmak
        4.Beyin fırtınası yapmak
        5.Seçenekler oluşturmak
        6.Odağı belirlemek
        7.Planlama yapmak
        8.Eyleme geçirmek
        9.Meydan okumak
        10.Talep etmek
        11.Taahhüt almak
        12.Sorumluluk vermek
        13.Takip etmek
        14.Kutlamak

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Kurumsal Eğitimler