LİDER YÖNETİCİLİK
  • Liderlik Kavramı
  • Liderlik Kuramları
  • Liderlikte Güç Kaynakları
  • Liderlik Yaklaşımı ve Vizyoner Liderlik
  • Lider, Lider Yönetici ve Yönetici Arasındaki Farklar
  • Lider Yönetici Becerileri, İşlevleri ve Görevleri
  • Bilgi Toplumunda ve Öğrenen Örgütlerde Lider Yönetici
  • Öğrenen Örgütler
  • Mobbing Mücadelesi
  • Kriz Yönetimi / Çatışma / Stres / Performans Yönetimi ve Lider Yöneticilik

KAZANIMLAR
Kendinize özgü liderlik tarzınızı oluşturmanızda ve etkin kullanmanızda yardımcı olacak yöneticilik yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN
Tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir. Bu eğitimi alanların Takım Çalışması, Etkili İletişim-1/2/3, Beden Dilinin Gücü, Kurumlarda Motivasyon eğitimlerini de almaları önerilmektedir.

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Kurumsal Eğitimler