YARATICI  DÜŞÜNME
  • Yaratıcı düşünme nedir?
  • Hangi Alanlarda Kullanılır
  • İş Hayatının Hangi Alanlarında Kolaylık Sağlar?
  • Yaratıcı Düşünce Gücüne Sahip Olan İnsanların Özellikleri
  • Yaratıcı Düşüncenin Boyutlarını Kavramak
  • Yaratıcı Düşünceyi Engelleyen Faktörleri Ortadan Kaldırmak
  • Beynin Sağ-Sol Lobunu Dengeleyerek Performansı ve Yaratıcılığı Arttırmak

KAZANIMLAR
Yaratıcı düşünme; öğrenilebilen, öğretilebilen ve aynı zamanda geliştirilerek sürdürülebilinen bir beceridir. Yaratıcılık yalnızca doğuştan gelen bir yetenek değildir, aynı zamanda öğrenilebilen bir beceridir de. Yaratıcı düşünme, başkalarıyla aynı şeye bakmak fakat farklı şeylerin ayırdına varma bilincidir. Bir kez öğrenildiğinde bireyler daha verimli bir biçimde gelişirken daha üretken olabilir, hayatın her alanında hedef ve durumlara daha yaratıcı bir biçimde yaklaşabilirler. Bu geliştiğinde yepyeni durumlar yaratılabileceği unutulmamalıdır.

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN
Tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir. Bu eğitimleri alanların Duygu Yönetimi ve Stresten Özgürleşme, İş Ortamında Motivasyon Sağlama eğitimlerini de almaları önerilmektedir.

Doğru nefes alma teknikleri sayesinde kilo kontrolü yapıp, beden ve zihin rahatlaması sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Adres: Sakarya, Gazimağusa, KKTC
Tel: 0542 866 2907    E-Mail: info@asiacoaching.net
Kurumsal Eğitimler